Tag Archives: מה לקחת לחדר לידה?

קחי מגבת!!!

מה פתאום מגבת??? למה??? יש לי מספיק דברים בתיק ולקחתי כבר את כל הבית!!!!

אם זה מה שאת חושבת כנסי למאמר הבא ותביני למה אישה, ובטח אישה יולדת, צריכה תמיד לדעת איפה המגבת שלה…