Blog Banner
  1. היפנוברת׳ינג / 
  2. החזר קופות החולים

החזר קופ"ח

החזר תשלום עבור קורס הכנה ללידה דרך קופות חולים:

  • המידע התקבל מקופות החולים.
  • שימו לב כי המדניות הקיימת בתוקף עד תאריך 31.12.22.
  • לעיתים קיימים שינויים במדיניות הקופה לכן חשוב מאוד לוודא מול הקופה באופן אישי כי ההחזר אכן מגיע לכן:

קופת-חולים "כללית": 2700* או 1-222-2700

לקוחות פלטיניום יכולות לקבל החזר של 75% עבור קורס הכנה ללידה.

קופת-חולים "מאוחדת": 3833* או 077-2703716

לקוחות "שיא" יקבלו החזר של עד 50% או 416 ש"ח, הנמוך מביניהם – מדיניות קופת חולים מאוחדת אינה לגמרי ברורה בימים אלה. אנא בדקו מול מערך הביטוחים 03-5202323 את הזכאות להחזר.

קופת-חולים "לאומית"

ביטוח לאומית כסף (עמוד 11) – החזר של 80% עד 226 ש"ח. ביטוח לאומית זהב (עמוד 11) – החזר של 80% עד 282 ש"ח.

קופת-חולים "מכבי" - *3555

לקוחות מכבי שלי - החזר 75% עבור קורס הכנה ללידה

החזר משירות מלואים שבוצע מצו 8

ניתן לקבל החזר עבור טיפול זוגי כולל הכנה ללידה. שירות מלואים שבוצע בצו 8 ושהחל ב7.10.2023 וסיומו בפקיעץ תוקפו של צו 8. אנא תצרו קשר לפני הרשום.

  • אנא צרפו את חשבונית הקורס לפניה שלכם.
  • הנתונים הכתובים לעיל הם נתונים אותם קבלנו מקופות החולים ואין ל"פשוט ללדת" כל אחריות על תוקפם.
  • הדברים משתנים מדי פעם ולכן מומלץ מאוד לבדוק מול קופות החולים מה בדיוק מגיע לכם.
  • חלק מחברות הביטוח הפרטיות מאפשרות גם הן לקבל החזר ולכן מומלץ מאוד לבעלי ביטוח רפואי פרטי לבדוק זכאות להחזרים.
תאריכי קורסים קרובים